Hatalı İlaç Kullanımı

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Tunçtan, doğru olmayan ilaç kullanımının gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde görülen bir sorun olduğunu söyledi.

Doğru veya yanlış ilaç kullanımı konusunda Türkiye'deki hekim ve hastaların tutumunu değerlendiren Tunçtan, doğru ilaç kullanımının Dünya Sağlık Örgütü tarafından "İlaçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için düşük maliyet ile kullanılması" olarak tanımlandığını söyledi. Doğru olmayan ilaç kullanımının ise, ilacın fazla, az veya uygunsuz şekilde kullanılması olarak tanımlandığını belirten Tunçtan, doğru olmayan ilaç kullanımına örnek olarak gereksiz yere ilaç yazılması, uygunsuz antibiyotik ve vitamin kullanılması, reçetesiz satılan ilaçlar ile uygunsuz tedavi ve yeni çıkan ilaçları kullanmak konusunda aceleci davranılmasını gösterdi.

Tunçtan, yanlış ilaç kullanımının nedenlerini; düzenleyici sistemlerin ve sağlık politikalarının yetersiz kalması, ilaçla tedavinin gerekmediği durumlarda ilaç kullanılması, yanlış teşhis, dozaj uygulama yolu ve tedavi süresi, reçetede yazılan dışında yanlışlıkla başka bir ilaç yazılması ile hekimler ve ilacı kullananların objektif olarak bilgilendirilmemesi olarak sıraladı.

Doğru ilaç kullanılmasının birey, toplum ve ulusal ilaç politikası bakımından ekonomik ve sağlıkla ilgili önemli sorunlar ortaya çıkarabileceğini kaydeden Doç. Dr. Bahar Tunçtan, ilaçla tedaviye karar verilmeden önce, ilaç dışındaki tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Hastanın ilaç tedavisi ile birlikte diyet ve egzersiz gibi gerekli yaşam tarzı değişiklikleri konusunda uyarılması gerektiğini ifade eden Tunçtan, "Hekim, uygun ilacı seçerken etkinlik, uygunluk, güvenlik ve maliyeti göz önünde bulundurmalıdır. Tedavi izlenirken hasta iyileşmişse, tedavi sonlandırılmalı ancak iyileşmemişse herhangi bir ciddi istenmeyen etki olup olmadığı sorgulanmalı, istenmeyen etki yoksa tedaviye devam edilmeli, varsa doz azaltılmalı veya ilaç değiştirilmelidir" dedi.
 

Hatalı İlaç Kullanımı ile ilgili sağlık konuları

Hatalı İlaç Kullanımı ile ilgili videolar

Sağlık Terimlerinde Ara