İlaç

İnsanlara ya da hayvanlara bir hastalığın tedavisi, önlenmesi ya da teşhisi amacıyla verilen maddeleri belirten genel terimdir. İlaçlar, ağrıları ya da başka rahatsız edici durumları dindirmek, zihin ve bedenin normal dışı durumlarını düzeltmek ve denetim altında tutmak için kullanılırlar. Reçeteyle verilen bir ilacın hekim ya da diş hekimi tarafından özel olarak yazılması gerekir. Reçetesiz verilen ilacın alınması ve kullanılması ise, meslekten bir kişinin onayı gerekmez.

Farmakoloji biliminin ilgilendiği tedavi edici kimya bileşimleridir.

İlaç ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara