Melphelan

 

Kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Melphelan ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara