Genel Sağlık

Sağlık;

1. Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

2. Vücudun iyi veya kötü olması durumu.

3. Sağ, canlı, diri olma durumu.

4. Bedenen, ruhen, sosyal yönden organizmanın tam iyilik hali. Yaşayan bir organizmada, organizmanın dengede olduğu bir durum olarak tanımlanabilir. Bu dengeli durumda organizmaya giren ve organizmadan çıkan madde ve enerji miktarı (organizmanın normal büyüme sürecinde kullanılan madde gözardı edildiğinde) yaklaşık olarak eşittir ve organizmanın hayatta kalma beklentisi vardır.

Bu koşulların sağlanması kişinin sağlıklı olduğunu, maddelerden herhangi birinin sağlanmadığı durumlarda da sağlıklı olmama durumu yani hastalık ortaya çıkmaktadır.

Genel Sağlık ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara