Tekrarlayan Üriner Enfeksiyon

Üriner Enfeksiyonlar

Sağlıklı bir mesanenin içi sterildir ve bakteri barındırmaz. Ancak deride bağırsaklarda, anüs ve vajen bölgesinde bakteriler mevcuttur. Bu bakteriler bazen buralardan üriner sisteme geçerek, üretrada yukarıya doğru ilerleyip mesaneye ulaşabilirler. Normalde mesane kendini bu bakterilerden koruyabilir ve onları idrarla yıkayarak atabilir.

Ancak bu bakteriler mesanede kalır ve burada çoğalırsa enfeksiyona sebep olur enfeksiyon ise mesane dokusunda inflamasyon denen kızarıklık, şişme ve ağrıya sebep olur. Bu tip enfeksiyonla seyreden mesane inflamasyonlarına SİSTİT denir ve kadınlarda erkeklerden çok daha sık görülür. Bu tip enfeksiyonlarda mesane daha dolmadan dolu gibi hisseder ve sık idrar yapma isteği ile birlikte çok sık idrara çıkma ancak az az yapma, bazen tuvalete yetişememe, kaçırma durumları görülür. Genellikle ateş, titreme olmaz, halsizlik olabilir.

Ateş ve titremelerin olması enfeksiyonun böbreklere ulaştığını düşündürür ve acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur (AKUT PYELONEFRİT). Böyle böbrek enfeksiyonlarında alt kaburgaların altında şiddetli yan-arka ağrısı, yüksek ateş ve titreme ile birlikte kuvvetli bir hastalık hali, halsizlik mevcuttur. Bu tip bir böbrek enfeksiyonu böbreği tahrip edebilir ve enfeksiyon kana yayılarak hayatı tehdit edebilir.

Sadece bir doktor sizde üriner enfeksiyon olup olmadığına ve varsa hangi tip olduğuna karar verebilir. Doktor bu kanıya bulgu ve şikayetleri inceleyerek ve idrar tahlili ile varır. Üriner enfeksiyonlar antibiyotik denilen ve bakterileri öldüren veya çoğalmalarını durduran ilaçlarla kolayca tedavi edilirler. Kendinde üriner enfeksiyon olduğunu düşünenlerin süratle bir doktora (üroloji uzmanı) gitmeleri gerekir.

Erkekte ve çocuklarda üriner sistem enfeksiyonları anormal bir üriner sistem veya diğer sağlık problemlerinin bulgusu olabilir. Bu nedenle bir çocuk veya erkekte böyle bir üriner enfeksiyon görülürse ve hele tekrar edici nitelikteyse, bu kişiler mutlaka ek testler ve radyolojik incelemeler için bir üroloji uzmanına görünmelidirler.

Üriner sistem enfeksiyonlarında da idrarda kan görülmekle beraber, idrarda kan görülmesi durumunda mutlaka bir üroloji uzmanına gidilmelidir, zira idrarda kan değişik üriner sistem problemleri nedeniyle olabilir (üriner sistem taşları ve tümörler gibi). 

Tekrarlayan Üriner Enfeksiyon ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara