Donavonoz

Donovanoz, bir diğer adı ile granuloma inguinale, az gelişmiş ülkelerde sıklıkla görülen bakterilerin yol açtığı bir hastalıktır.

Tedavinin yetersizliği nedeniyle genel olarak tedavisiz olarak süregitmektedir. Afrika ve Güney Amerika? da sıklıkla gözlenir ancak gelişmiş ülkelerde nadiren raslanır. Örneğin ABD'de yılda 100 kadar vakaya rastlanır.

Hastalık ağrısız belsoğukluğu ile karıştırılabilen cinsel çıbanlarla tanımlanabilir. Ancak bu çıbanlar gelişerek iç ve dış dokuların tahribine ve sıvı ve kan ifrazatına kadar ulaşır. Donovanozun yol açtığı tahribat diğer başka enfeksiyonlara da yol açar.
 

Donavonoz ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara