Lökositoz

Kandaki akyuvar­lar sayısının artması; en­feksiyonlar ve toksik du­rumlarda olur.

Lökositoz ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara