Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın gelişimsel bozukluk kendi başına bir tanı ölçütü taşırken diğer taraftan alt başlıklara ayrılmaktadır.

Yaygın Gelişimsel Bozuklukların alt grupları ise; otistik bozukluk, rett bozukluğu, asperger bozukluğu, atipikotizm ve çocukluğun dezintigratif bozukluğu' dur. Bunların her biri ayrı bir tanı grubudur ve kendi başına değerlendirilir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara