Spondilit

Omurga eklemlerinde inflamasyon; Yunanca omur anlamına gelen spondilos kelimesinden gelir.

Sağlık Terimlerinde Ara