Sinir Sistemi

Vücudun farklı bölgeleri arasında işlevsel eşgüdüm ve bütünlüğü sağlamakla görevli anatomik oluşumların tümü.

Sağlık Terimlerinde Ara