Kolon Kanseri Ameliyatlarında Yaş Faktörü

Makul düzeyde sağlıklı olan 80'li yaşlarındaki bir bireye kolon kanseri tanısı konulduğunda, yaş konusu gündeme gelir. Kolon kanserinin cerrahi tedavisi ileri yaşlarda da uygulanabilir mi? Riskleri nelerdir? Cerrahi tedaviden sonra yaşlı insanlar ne tür bir iyileşme ve yaşam kalitesi bekleyebilirler? Johns Hopkins Üniversitesi yaptığı araştırmayla bu sorulara yanıt aradı.

Bilimadamları tarafından yapılan birkaç çalışma, yaşlı bireylerin kolon kanseri tedavisinden sonra yaşamlarını nasıl sürdürdüklerini araştırmıştır. Araştırmalar; kanser dışında olumlu sağlık durumuna sahip olan seksenli ve hatta doksanlı yaşlarındaki bireylerin yaşamlarını genç bireyler gibi sürdürebildiklerini göstermektedir.

Kolorektal kanser cerrahisine ilişkin risklerin bazı yaşlı bireylerde yüksek olduğu doğrudur. Yapılan bazı çalışmalarda, kanser dışında başka rahatsızlıkları olan bireylerde, ileri evre kanser teşhisi konulan ve acil cerrahi müdahaleye alınması gereken yaşlı bireylerde düşük iyileşme oranları tespit etmiştir.

Diğer bir çalışma ise; kronik rahatsızlığa sahip olmayan ve erken evre kanser teşhisi konulan 80’li yaşlarındaki bireylerin kolorektal kanser cerrahisinden sonra 10 yıl veya daha uzun süreyle yaşadıklarını bulmuştur.

Seksen yaşını üzerindeki bireylerde elde edilen sonuçları 60’larındaki bireylerin sonuçlarıyla karşılaştıran bir Kanadalı uzmanların bir çalışması ise, eşlik eden rahatsızlıklar bulunsa dahi kolorektal kanser tedavisinden sonraki yaşam kalitesinin 80’li yaşlarındaki bireyler için, daha genç bireyler kadar iyi olabileceğini göstermektedir.

Yapılan araştırmalarda yaşlı grubun ortalama yaşı 83 iken genç grubun yaş aralığı ise 65-69 idi. Her iki gruptaki bireyler karşılaştırılabilir cerrahi prosedürlere alındılar ve benzer eşlik eden sağlık sorunlarına (hipertansiyon ve diabet gibi) sahiptiler; ancak yaşlı olan grup bir nevi daha az ilerlemiş (düşük evreli) kansere sahipti.

Kolorektal kanser cerrahisinden önce ve sonra yapılan yaşam kalitesi ve işlevsellikle ilgili bir ankete verilen yanıtlar her iki grupta da fark edilir derecede benzerdi.

Cerrahiden önce her iki grup da ağrı, başkasına bağlı yaşamak ve ölüm konusunda kaygı duymaktaydı. Kolorektal kanser cerrahisinden sonra gruplar arasında günlük işlevlerini yerine getirebilme becerisi veya genel sağlık, cinsel fonksiyon veya yaşam kalitesi anlamında hiçbir büyük değişiklik veya farklılık bulunmuyordu.

Uzmanlar; yaşa göz önüne alınmaksızın kolorektal kanser cerrahisinin daha başarılı sonuçlanmasının aşağıdaki şartlar altında daha yüksek olduğuna dikkat çekiyorlar

Tedaviye alınacak bireyin cerrahiden önceki fonksiyon düzeyinin yüksek, genel sağlık durumu iyiyse ve birden çok ciddi kronik rahatsızlığı bulunmuyorsa. Diyabet, romatoid artrit veya kalp hastalığı gibi üç veya daha fazla kronik hastalığa sahip bireylerin tedavisi daha başarısız olma eğiimindedir daha zayıf sonuca sahip olma eğilimindedirler.

Cerrahi olumlu bir faaliyet olarak görülür ve kanserli kişi uygulanacak prosedürün ve potansiyel sonuçlarının bilincindeyse. Herhangi bir yaşta elde edilecek sonuçları etkileyebilecek diğer hususlar içerisinde ailesel uzun yaşam öyküsü ve aile ile arkadaşlardan iyi destek alınması yer almaktadır

İlgili Sağlık Konuları