Sağlık Okuryazarlığı İçin Düğmeye Basıldı

Sağlık Bakanlığınca, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik "Sağlık Okuryazarlığı Eğitici Eğitimi Programı" başlatıldı.

Sağlık Bakanlığınca, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik "Sağlık Okuryazarlığı Eğitici Eğitimi Programı" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sağlık okuryazarlığının çok önemli olduğu ve sağlık hizmetlerinde birinci başvuruların aile hekimliğine yapıldığı belirtildi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce, sağlık hizmetinde birincil başvuru noktası olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik "Sağlık Okuryazarlığı Eğitici Eğitimi Programı" başlatıldığı ifade edilen açıklamada, programla aile sağlığı merkezi çalışanlarında farkındalık oluşturulması, sağlık okuryazarlık düzeyi düşük olan hasta ve yakınlarıyla iletişimin güçlendirilmesi ve memnuniyetin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Program kapsamında, 81 ilin halk sağlığı müdürlüklerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapan 400 hekimin eğitimlerinin Ankara'da başladığına işaret edildi. 2 ay sürecek eğitimi tamamlayan hekimlerin, görev yaptıkları ildeki diğer hekimleri eğiteceği aktarıldı. Böylece yaklaşık 45 bin aile sağlığı merkezi çalışanının eğitim düzeyi, yaş, engellilik gibi parametrelerde dezavantajlı hasta gruplarına yaklaşım konusunda eğitileceği kaydedildi.

Yaşlı, engelli ve göçmenlerin sağlıklı bilgiye erişimi kolaylaşacak

İllerde halk sağlığı müdürlüklerinin koordinasyonu ile yürütülecek eğitimler tamamlandığında 45 bin aile sağlığı merkezi çalışanının, sağlık okuryazarlığı konusunda daha bilgili ve donanımlı hale geleceği vurgulanarak, eğitim programıyla sağlık çalışanlarının, sağlık konusunda doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi anlama ve kullanma konusunda sorunlar yaşayan hasta gruplarına karşı empati geliştirmesinin sağlanacağı bildirildi.

Eğitim düzeyi, yaş, engellilik, sosyoekonomik düzey gibi parametrelerde dezavantajlı hasta grupları ve anadili Türkçe'den farklı olan göçmenlerle daha sağlıklı iletişim kurulacağına ve bu grupların sağlıklı bilgiye erişimdeki engellerin azalacağına işaret edildi.

Eğitim düzeyi düşük hastalar için özel yöntemler kullanılacak

Proje kapsamında kronik hastalığı olan, düzenli ilaç kullanması gereken, eğitim düzeyi düşük hastalar için özel yöntemler kullanılacağı ifade edildi.

Hastaların sağlık okuryazarlık düzeylerine uygun broşür ve basit görsel materyal geliştirilerek, akılcı ilaç kullanımı, bebeklik dönemi aşıları, fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme konularında farkındalık yaratılacağı kaydedildi.

İlgili Sağlık Konuları