Omurilik Zedelenmesi

Beklenmedik bir darbeyle omurilikte meydana gelecek zedelenmeler, vücudun yönetim sistemini aksatıyor. Karmaşık bir yapı olan vücut sinir sistemi, komuta merkezi olan beyin ve komutları tüm vücuda aktaran omurilikle sinir köklerinden oluşuyor. Beyinde tasarlanan veya otomatik olarak iletilmesi planlanan  komutlar omurilik ve sinir kökleri vasıtasıyla  uç organlara iletiliyor.

Böylesine önemli bir işlevi olan ve omurga kemlikleri tarafından korunan omuriliğin kaza sonucu zarar görmesi, omurilik yaralanması olarak tanımlanıyor.

Acıbadem Hastanesi Bakırköy Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Şengün omurilik zedelenmesiyle ilgili şunları söylüyor:

Omurilikte meydana gelen etkilenmeler bazı harf ve rakamlarla ifade edilir. Omurilik üzerindeki etkileri bası ve kesi diye tanımlıyoruz. Bası, genellikle tam olmayan yaralanmalar için kullanılır. Kesi ise tam yaralanmayı ifade eder.

Omurilik yaralanmalarını ifadede kullanılan harfler omurganın anatomik bölümlerinin latince isimlerinin baş harfleridir. Harflerin yanındaki rakamlar ise omurun sırasını belirtir. C harfi boyun omuru anlamına gelen ‘Cervical’den,T harfi sırt  omuru anlamına gelen ‘Torakal’den ve L harfi bel omuru anlamına gelen’Lomber’den kısaltılmıştır.

Opr. Dr. Mustafa Şengün, omurilik yaralanması olduğunda öncelikle sağlık ekibinin  beklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor ve şöyle devam ediyor:

Yaralanan kişinin mutlaka kaza mahallinden uzaklaştırılması gerekiyorsa; hastanın başucuna geçilip, eller avuç içleri yukarı bakacak şekilde boynun yanlarından sırta doğru ilerletilir. Kol ve pazularla  boynun sağa sola ve öne-arkaya hareketi engellenerek taşınır.

Omurilik yaralanması olan kişi hastaneye ulaştırılınca ilk yapılan işlem solunum ve dolaşımın desteklenmesidir. Omurilik yaralanması için yüksek doz ‘kortizon’ yapılır. Kortizon, yaralanan omurilikte oluşabilecek olan ve tablonun kötüleşmesine neden olacak olan ödemin engellenmesi içindir.

Sonrasında ise gerekiyorsa acil cerrahi girişim yapılır. Buradaki ana belirleyiciler, oluşan yaralanmanın ’tam’ yada ’kısmı’  olmasıdır. Yani ilk muayenesinde  tam felci olan hastanın kortizon ya da cerrahi tedaviden fayda görme olasılığı, kısmı felci olan hastaya göre çok daha azdır.

Acıbadem Hastanesi Bakırköy Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Şengün

Omurilik Zedelenmesi ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara