Karpal Tünel Sendromu

Karpal: Bilek anlamına gelmektedir.

Karpal Tünel: Bilekte bulunur ve içinden parmakları hareket ettirmekle görevli önkol kaslarının tendonları geçer. Bu tendonların arasında mediyan sinir adı verilen önemli bir sinir vardır. Karpal tünel sendromunda mediyan sinir sıkışır, bunun nedeni sıklıkla tendonların şişmesi ve tünelde yer kalmamasıdır. Elde ağrı, karıncalanma, uyuşma gibi çeşitli bulgular oluşur.

Karpal Tünel Sendromu ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara