Ldl

düşük yoğunluklu lipoproteinler

Sağlık Terimlerinde Ara