Kronik Depresyon

Diğer bir değişle kronik depresyon. Bazı araştırmacılar tüm depresyonlari biyolojik kökenli olduğunu ve beyindeki kimyasal maddelerin yetersizliğine bağlı olduğunu öne sürerlerken; bazıları da, düşünce sistemindeki psikolojik dengesizliğe dikkat çekmekteler. APA (American Psychological Association) ya göre, distimi şöyle tanımlanıyor;

Son iki senedir depresif ruh halinde olmak ve bunun yanı sıra aşağıdakilerin en az ikisinden yakınmak:

  • İştah azalması veya aşırı yemek,
  • Sürekli yorgunluk durumu,
  • Düşük benlik algısı,
  • Uyku bozuklukları,
  • Yoğun ümitsizlik duyusu,
  • Yoğunlaşamama,
  • Kararsızlık.

Kronik Depresyon ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara