Hermafroditizm

Aynı insanda hem testis ve hem de ovarium bulunmasına hermafroditizm denir. Bu gibi kimselerin hücrelerindeki kromozomlar incelendiğinde vücudun bazı bölgelerindeki hücrelerin cinsiyi kromozomu olarak XX yani kadın, bazılarının ise XY yani erkek, olduğu görülür. Bu gibi kimselerdeki cinsel organlar her iki cinse ait bölümler taşıyabilmektedir. İkincil cinsel karakterler de karışık olarak gelişmektedir. Gerçek hermafroditlerin bazılarında erkek özellikleri, bazılarında da kadın özellikleri daha ön planda bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da kişi sosyal çevresinde kadın veya erkek olarak davranmaktadır. Gerçek hermafroditlerin cinsiyetinin saptanması olanaksızdır. Eğer bazı organlarını düzeltmek gerekiyorsa kişinin topluma en iyi uyum gösterdiği cinsiyet yönünde düzeltmelerin yapılması gerekir.

Hermafroditlerin dölleyebilme veya döllenebilme yetenekleri yoktur. Bazı hermafroditlerde ‘Ovo-testis’ denilen ve hem ovariuma hem de testise özgü dokusal özellikler içeren bir doku bulunmaktadır.
 

Hermafroditizm ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara