Helicobakteri Tedavisini Neler Olumsuz Etkiler?

Helicobakteri tedavisinde 8. gündeyim. Sabah ve akşam 3’er adet ilaç içiyorum. Bir sefer alkol almak tedavi başarısını etkiler mi? Teşekkürler.

Uzm.Dr. Orhan Coşkun

Sindirim sistemi hastalıklarında aspirin ve nonsteroid anti inflamatuar ağrı kesiciler, asitli içecekler, alkol şikâyetlerde artmaya neden olur. Helicobakter pylori, spiral şekilli, ağız yoluyla alınarak midede yerleşen ve burada gastrite neden olan bir bakteridir. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle çocukluk çağında alındığından tedavi edilmediğinde mide mukozasında hayat boyu süren bir kronik iltihaba sebep olur ve bunun sonucunda midede gastrit, ülser, lenfoma ve nadir olarak kanser gelişimine neden olabilir. Türk toplumunun yaklaşık %90'ı bu bakteri ile enfektedir. Mide mukozasını örten mukus tabakasının altında yerleşerek yaşamını sürdürür. Bu bakteri salgıladığı toksinler ve vücudun ona karşı oluşturduğu reaksiyonlar sonucunda midenin savunma bariyerlerini bozar. Böylece mide mukozasını asit ve diğer saldırgan faktörlere duyarlı hale getirir. Helikobakter Piylori enfeksiyonu ülser oluşumunda önde gelen faktörlerden biridir. Ancak tek suçlu neden değildir. Alkol, yemek borusunda tahribata neden olduğu ve mideden asit salınımını arttırdığı için mutlaka kısıtlanmalıdır. Ancak bir defa almakla tedavinizde ciddi problem olacağını zannetmiyorum.

Geçmiş olsun.

İlgili Soru Kategorileri

Sağlık Soruları Kategorileri