Farmakoloji

İlaçları ve ilaçların canlı organizmalar üzerinde etkilerinhi inceleyen bilim dalı.

Sağlık Terimlerinde Ara