Enfeksiyöz Mononükleoz

Kan hastalığı görünümü, kanda tek çekirdekli (bu yüzden hastalığa mononükleoz adı verilmiştir) büyük anormal hücreler bulunmasına dayanır.

Kandaki artmış bu hücreler, normalden farklı görünümde lenfositlerdir.

Çok sık raslanan bu hastalık, özellikle ergenlik çağındaki çocuklarda ve genç erişkinlerde (15-30 yaş) yerleşir; tedavi edilmese bile, genellikle tehlikeli değildir.

NEDENLER;

Bir virüs hastalığıdır. Ama hastalık nedeninin bir virüs olduğu uzun süredir düşünüldüyse de, sözkonusu virüs ancak birkaç yıl önce bulunmuştur: EB virüsü (bulucusu olan A.B.D.’li Epstein ve Barr’ın adlarının ilk harflerinden).

EB Virüsü son derece ilgi çekmektedir; bu ilginin nedeni mononükleoza yolaçması değil, ama Afrika ve Yeni Gine’de ‘ görülen ve Burkitt uru (lenf dokusu sarkomu) denen özel bir kansere yakalanmış hastalarda da bulunmasıdır.

 

Enfeksiyöz Mononükleoz ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara