Bağımlılık

Bir maddeye (özellikle alkol ya da uyuşturucular) fiziksel ya da ruhsal olarak aşırı düşkünlük.

Genellikle bağımlı olunan madde giderek daha yüksek dozlarda alınır.

Bağımlılık ile ilgili sağlık konuları

Bağımlılık ile ilgili videolar

Sağlık Terimlerinde Ara