Yeme Bozuklukları

Yemek yeme dürtüsü ile ilgili bozukluklar, vücüt ağırlığı takıntısı, vücüdun şekli ile ilgili olumsuz düşünceler ve beraberinde getirdiği duygulanım bozukluklarının olduğu özel bir hastalık grubudur. Bu tür bozukluklar kişinin genel vücut sağlığını etkileyecek kadr güçlü olan hastalıklardır. Anorexia Nervosa (Anoreksi), Bulmia Nervosa (Bulimi) ve Sınıflandırılamayan Yeme Bozuklukları olarak ana üç gruba ayrılır.

Anoreksi; yemek yemeyi tamamen durdurma. Bulimi; aşırı yemek yeme ve sonrasında bu yenilenleri çıkarma girişimleri olarak tarif edilebilir. Sınıflandırılamayan Yeme Bozuklukları ise; aşırı yemek yeme ancak daha sonra bunu çıkarma girişiminde bulunmama, yemeği çiğnedikten sonra yutmadan çıkarma ve diğer normaldışı yemek yeme alışkanlıklarını seyreden özel bir yeme bozukluğu türüdür.

Yeme Bozuklukları ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara