Tabu

Toplumsal otorite ya da baskı tarafından yasaklanan davranışlar.

Sağlık Terimlerinde Ara