Sodyum

Hücre dışı organik sıvılardakİ en önemli katyon

Sağlık Terimlerinde Ara