Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nedir?

Mavidil (BT), evcil ve yabani geviş getirenleri (başta koyun ve sığır, keçi, manda, antilop, geyik, geyik ve deve olmak üzere) etkileyen, özellikle Culicoides türlerinin ısıran tatarcıkları olmak üzere böcekler tarafından bulaşan, bulaşıcı olmayan, viral bir hastalıktır. Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nedir?

Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor. Mavi dil hastalığı, yirmi dört (24) farklı serotip tanımlanmıştır ve her suşun hastalığa neden olma yeteneği önemli ölçüde değişmektedir. Hastalığın şiddeti farklı türler arasında farklılık gösterir ve semptomlar en şiddetli koyunlarda ölümler, kilo kaybı ve yün büyümesinde bozulma ile sonuçlanır. Son derece duyarlı koyunlarda morbidite %100 kadar yüksek olabilir. Ölüm oranı ortalama %2-30'dur, ancak %70'e kadar çıkabilir.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur.
Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nedir?

Mavidil (BT), koyun, keçi, sığır, manda, geyik, Afrika antiloplarının ve develerinin çoğu türü gibi yabani ve evcil geviş getirenleri etkileyen bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, vektör kaynaklı viral bir hastalıktır. Mavidil virüsü (BTV) ile enfeksiyon, hayvanların büyük çoğunluğunda görülmez ancak enfekte koyun, geyik ve yabani geviş getirenlerin bir kısmında ölümcül hastalığa neden olabilir. Culicoides cinsindeki sadece birkaç türün böcek vektörü, viraemik hayvanlarla beslenerek enfekte olmuş duyarlı geviş getiren hayvanlar arasında mavi dil virüsünü (BTV) iletir. Yirmi altı (26) farklı serotip tanımlanmıştır ve her suşun hastalığa neden olma yeteneği önemli ölçüde değişmektedir. Virüs hayvanlarla veya yünle temas yoluyla veya süt tüketimi yoluyla bulaşmadığından BT ile ilişkili herhangi bir halk sağlığı riski yoktur.

MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

BT virüsü hayvanlarla temas, yün veya süt tüketimi yoluyla bulaşmaz.

Böcek vektörü, BT virüsünün hayvanlar arasında bulaşmasının sebebidir. Vektörler, enfekte hayvanlardan kan aldıktan sonra BT virüsü ile enfekte olurlar. Vektör olmadan hastalık hayvandan hayvana yayılamaz.

Mavi dil hastalığı insanlara bulaşır mı? Mavi dil hastalığı nedir?

BT virüs bulaşması yıl boyunca, özellikle yağışlı dönemlerde meydana gelebilir. Enfekte sığırlar, virüsün bir bölgede korunmasında önemli bir rol oynar. Sığırlar, çok az klinik hastalık belirtisi gösterirken veya hiç göstermezken birkaç hafta boyunca bir virüs kaynağı olarak hizmet edebilir ve genellikle böcek vektörleri için tercih edilen konakçıdır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Virüs, enfekte boğa ve koçlardan alınan spermada bulunmuştur ve duyarlı ineklere ve koyunlara bulaşabilir, ancak bu önemli bir bulaşma mekanizması değildir. Virüs plasenta yoluyla fetüse de bulaşabilir.

HALK SAĞLIĞI RİSKİ VAR MIDIR?

Mavi dil hastalığıyla ilişkili olan virüsün, halk sağlığı riski yoktur.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Enfekte koyunlarda klinik belirtiler değişiklik gösterir ve şunları içerebilir:

  • ateş;
  • ağız ve burun dokusunun kanamaları ve ülserasyonları;
  • aşırı tükürük ve burun akıntısı ve dudakların, dilin ve çenenin şişmesi;
  • koroner bant iltihabı (tırnağın üstünde) ve topallık;
  • zayıflık, depresyon, kilo kaybı;
  • bol ishal, kusma, pnömoni;
  • siyanozun bir sonucu olarak 'mavi' dil (nadir);
  • hamile koyunlar düşebilir;
  • koyunların geri kazanılmasında yün büyümesinde 'kopma' olabilir ve bu da yünün kısmen veya tamamen kaybıyla sonuçlanır.

Sığırlarda klinik belirtilerin ortaya çıkması, virüsün türüne bağlı olacaktır; keçiler gibi diğer evcil geviş getiren hayvanlar genellikle çok az klinik belirti gösterir veya hiç göstermez. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.