GERÇEKÇİ OLMAYAN KAYGI VE SINAV KAYGISI

Başarının anahtarı, yeterince çalışmak olsa da bununla beraber bireyin içinde....

GERÇEKÇİ OLMAYAN KAYGI VE SINAV KAYGISIBaşarının anahtarı, yeterince çalışmak olsa da bununla beraber bireyin içinde bulunduğu psikolojik durum, olası başarının gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi üzerinde baskın bir rol oynar. Bu psikolojik hal kendisini; halihazırda edinilmiş bilgilerin kullanımı konusunda zorlanma ve bundan farklı olarak; bunalma, geleceğe dair gerçekçi olmayan inançlar, konsantre olamama, ağlama nöbetleri, çaresizlik hissi, aşırı alınganlık, sosyal-aile ilişkilerinde bozulmalar ve kişinin kendisinden hoşnut olmaması şeklinde gösterir. Bu belirtiler, genellikle farklı kombinasyonlarıyla döngü oluşturup durumun süresini, şiddetini ve yarattığı etkiyi artırırlar. Herhangi bir bireyin de günlük hayatında hissedebileceği bu zorlanmalar, genellikle bireyin hayatının bir ya da daha fazla bileşeninde muhtemelen varolan ihmaller ve kişinin bilişşel çarpıtmaları nedeniyle çekilmez bir hal alır. Durum, kişinin kendisi ve yakın çevresi tarafından bilinmesine rağmen, çözümü konusunda malesef çoğu zaman yetersiz kalınır ve kişinin bu haline odaklanılır. Düşüncelerinin ilişkili olduğu duygu ve davranışlarının incelenmesi işini de ancak bir profesyonel gerçekleştirebilir. Yıllar boyu edinilen inançlar, farkında olunmayan düşünceler ve düşünce yapıları bu süreçte artık başedilemeyen bir hal alır ve gayet katı, değişmez algılanır. Verilen tavsiyeler de işe yaramaz, kişinin bu durumu kendisinin gerçeği görmesini ve sağlıklı çıkarımlar yapmasını sabote eder.

İlgili Sağlık Konuları