Cimrilik Tuvalet Eğitiminde Başlıyor

Para onlar için her şeydir. Bir hastalık değil kişilik özelliğidir küçükken alınan tuvalet eğitiminde ebeveynlerin yanlış tutumlarının cimriliğe neden olduğunu biliyor musunuz?

Cimrilik sosyopatik narsist yapıyla kendini belli eder. Para onun için en sağlam güvence ve her kapıyı açan kilit durumundadır. Burada önemli olan bu özelliğin sosyal yaşama etkilerine kişinin duyduğu rahatsızlıktır. Reem Nöropsikiyatri Merkezi Nöroloji Uzmanı Dr.Mehmet Yavuz, “Dinamik kökenli yaklaşımlara göre cimrilik, çocuğun tuvalet alışkanlığı kazandığı dönemde yaşadığı travmalara, yanlış ebeveyn tutumlarına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bu dönem, eğer sıkı kurallar çerçevesinde geçerse çocukta anal tutucu karakter gelişiyor ve böylece çocuğun tuvaletini uzun süre tutma, bırakmaktan çekinme ya da bilinçli olarak bırakmak istememe gibi özellikler oluşuyor. Bu özellikleriyle cimriliği bencillik takip ediyor” dedi. 
Tutumluluk başka! 

Tutumlu insanlar güvende olma, emniyette olma ihtiyacı diğerlerine göre yüksek kişilerken, cimri insanlar güvensiz ve emniyetsiz hissetme eğiliminde kişiler olabilir. Tutumluluk bilinç düzeyinde yaşanır. Tercih edilen bir davranış şekli ve tutumdur. Tutumlu olan kişide empati duygusu korunmaktadır. Diğer insanlara maddi manevi zarar vermekten sakınır. Ancak cimri olan kişi kendini aşırı önemser. Başka insanların çıkarları önemli değildir.  Empati duygusundan yoksundur. 

Mutlaka tedavi edilmeli

Çağdaş psikoterapi yöntemleriyle kişilik özelliklerinin sosyal ilişkileri etkileyen taraflarının değişimi mümkün olabiliyor. Bilişsel-Davranışçı Terapiler ve nörobiyolojik bir temele sahip olan çocukluk anıları başta olmak üzere, bugün yaşanılan sorunlar ve gelecekte bu özelliğin yaşatacağı sorunların tümünün değişimine yönelik EMDR terapisi bu konuda başarı şansı yüksek olan tedavilerdendir. 

Evliliklerde büyük tehlike! 

Cimri insanlar bu durumu tutumluluk olarak yorumlayıp karşısındaki insanlara da bunu empoze ederler.  Cimriliğin şiddeti ve sıklığı bir ilişkinin hatta kişinin hayatındaki tüm sosyal ilişkilerin bitmesine neden olabilir. Kadınlar da, erkekler de değer görmek, fedakarlık isterler. Cimri bir insanla evli olan ya da birlikte olan kişi zamanla kendisini değersiz hissetmeye başlar.  

İlgili Sağlık Konuları