Anestezi Nedir?

Anestezi uygulaması birçok kişiye ürkütücü gelir. Aslında uygun koşullar ve standartlarda son derece güvenli olan anestezi uygulamalarında uzman ellerde olmak hasta güvenliğini sağlamada önceliği oluşturuyor.

Uzmanlar anesteziyi, “herhangi bir cerrahi işlem ya da müdahale geçirecek bir hastanın ağrı duymamasını, bu işlem sırasında bazı durumlarda hareket etmemesini ve bazı durumlarda ise uyumasını sağlayan, hastanın bu müdahaleyi güvenli, kontrollü ve risksiz bir şekilde geçirmesini sağlayan bir ilaç bilimi” olarak tanımlıyor.

Anestezinin, her hastanın kendine has fizyolojik özelliklerine göre ve belli standartlara bağlı olarak uygulanması hasta güvenliğinin ön koşulları arasında geliyor. Anestezi süreci, hastanın ameliyata girmesinden önce başlıyor, operasyon sırasında ve operasyon sonrasında da devam ediyor.

Anadolu Sağlık Merkezi Anesteziyoloji uzmanı Dr. Hakan Canatay’ın verdiği bilgiye göre anestezide güvenlik düşüncesinin temeli ‘80’li yıllara dayanıyor. Özellikle ABD’de yapılan çalışmalar sonrasında, hastanın nasıl daha güvenli bir şekilde ameliyat edileceği ve anestezinin nasıl verileceği belli kriterlere bağlanmış.

Dr. Canatay, bu konuda belirli standartların oluşturulduğunu ve teknolojinin de gelişmesine paralel olarak ameliyathanede cerrahi ve anesteziye bağlı komplikasyonların önemli oranda önüne geçildiğinin altını çiziyor.

Anestezi alacak olan her hastada bazı “olmazsa olmaz” kuralların bulunduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Anesteziyoloji Direktörü , bu kurallara ilişkin şunları anlatıyor: Anestezi güvenliğinde oluşturulan temel standardizasyonlardan kastımız, ameliyat öncesi anestezi muayenesi, ameliyat sırasında anestezi uygulamalarının ve hastanın kan basıncı, kan oksijen değeri, solunum sayısı, dakika solunum hacmi gibi çok bazal parametrelerinin bizzat anestezi uzmanı tarafından takip edilebilir olmasıdır. Bunlar en alt düzeydeki standardizasyonlardır.

Anestezi uzmanının görevi operasyon kararının alınması ile başlıyor. Anesteziyoloji Direktörü, hastanın öncelikle öyküsünün  alındığını bildiriyor. Hastanın kullandığı ilaçlar, sigara, alkol kullanıp kullanmadığı sorgulanıyor. “Daha sonra hasta sistemik bir muayeneden geçiriliyor.

Ameliyat için hastanın o günkü fizik koşullarında laboratuvar ve radyolojik tetkiklerini istiyoruz. Hastanın öyküsüyle birlikte bir veri bankası oluşturulmuş oluyor. 

Tüm bunların ışığında, o hasta ve geçireceği o işlem için en uygun anestezi yöntemi belirleniyor” diye konuşan Anesteziyoloji Direktörü, özellikli vakalarda Anadolu Sağlık Merkezi Anesteziyoloji Departmanı olarak vaka tartışmasıyla en doğru anestezi yöntemini belirlediklerini vurguluyor.

İlgili Sağlık Konuları