Protez

Yapay bir vücut parçası. Örneğin, yapay kalça eklemi gibi.

Sağlık Terimlerinde Ara