Pnomokok Menenjit Tekrarlar mı?

Sizce pnomokok menenjit tekrarlar mı? İyi günler.

Uzm.Dr. Faruk Akçay

Tedaviden ne kadar sonra tekrarladı, ne kadar süre hangi tedavi uygulandı? Kaç kez tekrarladı? Veya 1 kez geçirdi tekrarlayıp tekrarlamayacağını mı soruyorsanız? Eğer kişide anatomik-yapısal bir doğuştan veya sonradan defekt yoksa immun sistemle ilgili yetmezlik yoksa tekrar geçirme şansı pnomokok menenjiti geçirmemişlerle aynı. Ancak pnomokok menenjiti geçiren kişi sonradan pnomok aşısı olursa daha sonra pnomokok menenjiti geçirme ihtimalini hemen hemen kaldırmış demektir.

Pnomok menenjiti tekrarlayabilir. Özellikle kapalı kafa travması geçirenlerde sinuslerde oluşmuş fistül pnomokok menenjitin tekrarlamasına neden olabilir. Kişi immün sistem (bağışıklık sistemi) açısından test edilmeli (Ig A, E, G, M, Complemanlar; C5-C9, C1, 2, 3, 4 CH 50, CD4/ CD8 ORANI)

Görüntüleme yöntemi olarak opak madde kullanılarak Beyin MR'ı çekilmeli (Anatomik -yapısal bir sebep açısından).

Sebep araştırılmalı, aynı zamanda proflaksi (koruyucu) amacı ile pnomokok, meningokok-HIB, GRİP aşısı uygulanmalı.

İlgili Soru Kategorileri

Sağlık Soruları Kategorileri