Patoloji Raporunun Açıklamasını Bizim Anlayacağımız Şekilde Yapar mısınız?

Makrokopik Bulgular: Büyüğü 0,2x0,2x0,1 Cm, Küçüğü Kırıntı Halinde (3 Adet) Beyaz Renkli Düzensiz, Doku Örneği 1y Tanı: 1 Kronik Plöüt, Plevra, Punchbiopsi Metaryali 2 Proteinöz Zeminde Bol Lenfosit, Histyosit Ve Seyrek Mezotel Hücresi, Plevra Sıvısı, Fonksiyon Metaryali, Yayma Ve Hücre Bloğu. Not: Hk-1g, HB (+).

Merhaba, vermiş olduğum patoloji raporunu bizim anlayabileceğimiz dilde açıklayabilir misiniz?

Uzm.Dr. Faruk Akçay

Şikayetleriniz nedir? Yaşınız kaç? Sigara kullanıyor musunuz? Mesleğiniz nedir? (meslek hastalığı açısından) Ailede verem (tuberküloz) tedavisi görmüş olan veya şu an tedavi olan var mı? Balgam incelemesi yapıldı mı?

Plevra Biyopsisi yapılmış; Kronik Plevra Enflamasyonu (reaksiyonu) tespit edilmiş.

Bu raporun Plevra Sıvı Mikroskopik İncelemesi - Kültürü Ve Balgam İncelemesi ile beraber değerlendirilmesi gerekir.

İlgili Soru Kategorileri

Sağlık Soruları Kategorileri