Ostomi

Ostomi içi boş bir organın vücut yüzeyine ağızlaştırılması anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Ağızlaştırılan organa göre değişik ostomiler mevcuttur.

Ostomi ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara