Körlük

Görme yeteneğinin bulunmamasını ya da yitirilmiş olmasını belirten terim. Körlük, beyindeki görme merkezinin ya da görme sinirinin zarar görmesi sonucu ortaya çıkabildiği gibi, doğrudan doğruya gözlerden de kaynaklanabilir. Dünyada 10 milyon kadar kişinin, çoğunlukla Önlenebilir nedenler yüzünden görme yeteneğinden yoksun kaldığı sanılmaktadır. Körlüğe yol açan hastalıklar arasında trahom, cüzzam, şeker hastalığı, vb. sayılabilir. Doğuştan körlüklerin genellikle tedavisi yoktur. Billur cisimden ya da saydam tabakanın saydamlığını yitirmesinden kaynaklanan körlüklerse, billur cismin çıkarılmasıyla ve saydam tabaka aktarımıyla giderilebilir.

Körlük ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara