Keratit

Gözün saydam tabakasının (kornea) yangılanması ya da iltihablanması. Nedenlerine göre çeşitli gruplara ayrılır.

Dış Kaynaklı Keratit

Travma ve göze kaçıp çıkarılmamış cisimlerdeki mikropların yol açtığı hastalıklardan ileri gelir. Belirtileri yabancı cisim varlığı duyusu, ağır, ışığa duyarlılık (fotofobi) sürekli göz yaşarması, göz kapağı spazmı ve görme bozukluğudur. Cerahatli keratit denen ağır keratitlerde saydam tabakada bir abse oluşur. Bu tür keratitler kronik yaralara (kerotit ülseröz) yol açmadıkça birkaç gün içinde iyileşebilirler. Ülserli durumlarda ise mikrop bulaştığında kalıcı yara izleri (beyaz leke) kalır ve ağır yaralarda tüm gözün çıkarılması gerekebilir.

İç Kaynaklı Keratit

Saydam tabakanın öz dokusuna yerleşir. En önemlisi frengi ya da kalıtsal frengilerin neden olduğu doku içi keratittir.1-18 yaş arasında, yaygın olarak ta 5-8 yaş arasında görülür. Gözde belirgin bir yangılanma, görmeyi engelleyen beyaz lekeler vardır. Keratitle birlikte iritis de görülebilir. Kirpiksi cisme, merceğe, lifsel tabakaya yayılabilir. Etkili bir frengi tedavisiyle iyileştirilebilir. Bunlardan başka saydam tabakanın en alt katı (descemet zarı) yangısı da denilen noktalı ve üçüz sinir felcinden doğan sinirsel felçli keratitler vardır. Keratit genellikle iki gözde birden oluşur. Tedavide damla ve merhemlerle birlikte kornea aşıları kullanılır.

Keratit ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara