Kızım Sık Sık İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiriyor, Ne Yapabiliriz?

Kızım sık sık idrar yolları iltihabı geçiriyor. Bazen kendi, alt temizliğine dikkat etmiyor. Son altı aydır idrarda protein yüksek çıkıyor. Doktorumuz birçok kan tetkiki istedi, temiz çıktı. İzmir dokuz eylül üniversitesi Nefroloji bölümünde tedavi görüyor.11 yaşında.

Uzm.Dr. Faruk Akçay

Sık idrar yolu enfeksiyonu nedeni ile üriner sistem usg, DMSA Renal sintigrafi, Voiding sisteüreterografi yapılmış olmalı. 24 saatlik idrarda protein düzeyi nedir, spot idrarda albumin/kreatinin oranı nedir. İdrarda proteinüri ile beraber hematüri (idrarda kan) eşlik ediyor mu (idrarda enfeksiyon olmadan)? Soruların cevapları verilirse daha net yorum yapılabilinir.

Sağlıklı çocuklarda  idrarda normal protein alımının üst sınırı 150mg/gündür.

Patolojik Olmayan Proteinüriler;

  • Altta yatan herhangi bir hastalık yoktur.
  • Protein düzeyi 1 gr/günden düşüktür.
  • Ödem yoktur.

1. Postural Proteinüri;

Ayakta iken idrardaki proteinüri düzeyi 10 kat artar. Selim seyirlidir.

2. Febril Proteinüri;

Ateş 38.5 üzerinde iken oluşabilen  geçici proteinüridir..Dipstick ile 2 + 'i geçmez. Ateş düştükten sonra geçerse selim kabul edilir.

3. Egzersize Bağlı Proteinüri:

Yoğun egzersiz sonrası görülebilinir. Dipstick ile nadiren 2+ ,i geçebilir. Dinlendikten 48 saat sonra geçerse selim kabul edilir.

İlgili Soru Kategorileri

Sağlık Soruları Kategorileri