Kepçe Kulak

Kulakta doğuştan hiç gelişmeme de dâhil olmak üzere birçok değişik şekil bozuklukları görülebilir. Ancak, en sık rastlanılan deformite kepçe kulak deformitesidir. Kepçe kulak, kulakların normal anatomik duruşundan öne doğru açılanması neticesinde ortaya çıkan bir deformitedir. Bu deformitenin çocuğun yatışı ya da anne karnındaki pozisyonuyla ilgisi yoktur ve bu anomali yaş ile ilerlemez ya da gerilemez. Burada en önemli durum mevcut deformiteden dolayı çocuğun psikolojik durumunun etkilenmesidir.

Kepçe Kulak ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara