Kemik Ölçümü

Erken tanı "kemik dansitometrisi" adı verilen kemik yoğunluk ölçümleri ile yapılabilir.

Kemik Ölçümü ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara