Kan Beni

Kan beni, Kan Uru. Kan damarlarının bir tümör gibi büyüyerek genişlemesine yani hiperplazisine anjiyom veya hemanjiyom (Hemangiomes) denir.

Kan Beni ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara