Kahn Testi

Kahn testi, sifiliz hastalığının aranmasın­da kullanılan wasserman ve VDRL (Venergl Diseases Research Laboratories test) gibi bir laboratuvar testidir. İlk defa Reuben Leon Kahn tarafından kullanılan en önemli flokulasyon testlerinden biridir.

Bu testlerde hasta olup olmadığı araştırı­lacak olan kimsenin kan serumu, sifilize göre özel şekilde hazırlanmış organ ekstreleri ile karıştırılmakta ve flokulasyon yani bir çeşit çökelti meydana gelip gelme­diği araştırılmaktadır.

Kahn testinde bu esasa göre hazırlanmış Kahn antijeni kullanılır. Kahn antijeni ile karıştırılan hasta serumunda 10-15 daki­ka sonra yumak şeklinde bir çökelme ya­ni flokulasyon meydana gelirse sifiliz has­talığı var demektir. Ancak bu test frengi dışında birkaç hastalıkta (frambezi vb.) da müspet olabilir.

Kahn Testi ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara