Hayvansal Yağlar

Kah­valtılık tereyağı, yemeklik tereyağı, Urfa yağı, Trabzon yağı.

Kahvaltılık tereyağı inek, manda, koyun ve keçinin sütlerinden elde edi­lir. Saf inek-yağları koyu sarı, manda inek karışımı az sarı, manda, koyun ve keçi yağlan boya eklenmedikçe be­yaz renkli olurlar. İnek tereyağı çok güzel tadildir. Manda yağı donukça ve tadsız, koyun ile keçi yağı ise tadsız, kokulu ve çabuk cıvıyan cinsten­dir. Ancak yemeklerde kullanılabilir.Urfa yağlarından, Urfa, Siverek, Di­yarbakır dolaylarında yapılanlar be­yaz renklidirler. Koyun sütünden elde edilirler; ağırdırlar. Kars’dan gelen Kars yağı ise sarı renkli olup kokusuz­dur; inek sütünden yapılır. Trabzon yağı, Vakfıkebir ve Trabzon yağı ola­rak iki çeşitttir.

Hayvansal Yağlar ile ilgili sağlık konuları

Sağlık Terimlerinde Ara