Terap-İst İstanbul Terapi ve Eğitim Merkezi

İstanbul / Kadıköy

Telefon:(0216) 478 12 52
Fax:(0216) 478 13 06
Adres:Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi Mescidli Sokak No:19 Park Apt. D: 7 Kat: 1
Website:www.terap-ist.com

Harita

Terap-İST; İstanbul’un Terapi ve Eğitim Merkezi, ruh sağlığı alanında kapsamlı ve bütüncül bir sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla 2005 yılından beri hizmet vermektedir. Merkezimizin amacı, danışanlarımızın yaşam ve gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yaşamalarına katkıda bulunmaktır. Bireyin toplum içinde daha kaliteli yaşaması, sağlıklı, mutlu ve huzurlu olması kişiyi biyopsikososyal model içinde fizik, psikolojik ve sosyal açılardan bir bütün olarak ele alıp değerlendirmekle doğrudan ilişkilidir. Giderek artan ruhsal yardım alma gereksinimi, psikoloji ve psikiyatride de kolay ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmetinin sunulabilmesi için yeterli koşulların oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Ruh sağlığı alanında “önce zarar verme” ilkesini benimseyen, hasta haklarına saygılı, tıbbın etik kurallarını gözeten, akademik gelişmeleri yakından takip ederek yalnızca hastalık merkezli değil, hasta merkezli değerlendirmenin de öneminin farkında olan bir hizmet sunmayı amaçladık.

Amaçlarımız

  • 2005 yılından bu yana hizmet vermekte olan kurumumuz nitelikli ve kolay ulaşılabilir olma hedefi ile ruh sağlığı alanında hizmet vermeye devam etmektedir.
  • Psikiyatrik hastalıkların tedavisi danışmanlık hizmetleri eğitim hizmetleri psikoterapiler konusunda yetkin ekibimizle faaliyetimiz her geçen gün yoğunlaşarak devam etmektedir.
  • Anadolu yakasında hizmete başlayan çok kısa zamanda İstanbul geneline hitap eden hizmet yelpazemiz, tüm Türkiye’yi kapsar hale gelmiş olup yirmiyi aşkın ülkeden gelen hastalarımız bizlere kendimizi geliştireme ve hizmet kalitemizi hiç aşağı düşürmeme konusunda hep zorlayıcı olmuştur.
  • Haziran 2010 tarihi itibarı ile yeni yerinde hizmete başlayan kurumumuz tüm halkımıza kaliteli ruh sağlığı ve eğitim hizmeti vermeye devam etmektedir.

Diğer Kadıköy Hastaneleri