Özel Atasam Hastanesi

Samsun / Samsun Merkez

Telefon:(0362) 230 88 98
Fax:(0362) 231 64 83
Adres:Derebahçe Mahallesi Bahçıvan Sokak No: 14
Website:www.atasam.com

Harita

Atasam Hastanesi, 3600 metrekare alanda kurulmuş toplam 7 kat ve 3400 metrekare hizmet alanına sahiptir.

ATASAM Hastanesi’nin misyonu;

Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlamak amacıyla;

*   Hizmet verdiğimiz tüm sağlık hizmetlerinde tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden hasta haklarına saygı duyarak, gelişmiş sağlık teknolojisi ve tesisleri ile toplumun çoğunluğuna kaliteli, ulaşılabilir, kesintisiz ve güler yüzlü sağlık hizmeti sunmaktır.

  Vizyon

*   Sağlık hizmetlerinde geleneksel tıbbın insancıllığından uzaklaşmadan, çağdaş tıbbın teknik alt yapısını yakından izleyerek, kurumsal kimliğiyle öne çıkan bir kuruluş olmaktır. Atasam Hastanesi deneyimli hekimleri ve ekip bilincini benimsemiş kadrosuyla izleyen kuruluşlara da örnek olmayı arzu etmektedir.

Tıbbi Hizmet

*   Atasam Hastanesinin amacı; bireylerin sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetleri, belli standartlarda sunmayı hedeflemektedir.

*   Atasam Hastanesi, Sağlıklı bir yaşam sürdürmek konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışmakta, kendi ekibini, tıbbi hizmet çıtasını sürdürmek ve geliştirmek için, sürekli olarak eğitmektedir.

Hasta ve Hasta Yakını Memnuniyeti

*   Atasam Hastanesi, sağlık konusunda hastaları için çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.

*   Kurumdan hizmet almayı seçen kişilerin Atasam Hastanesine başvurarak, gereksinim duydukları tüm sağlık hizmetlerine ulaşabilmesini amaçlamaktadır.

*   Hizmet sunarken, çözüm önerileri hastaların sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlamasını hedeflemektedir.

*   Atasam Hastanesinden, hizmet alan kişilerin memnuniyetini sistemli olarak izlemekte ve elde edilen sonuçları, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanmaktadır.

Ekip ve Altyapı

*   Atasam Hastanesi; değerlerini yansıtan, çalışanların potansiyellerini üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamı sağlamayı hedeflemektedir.

*   İleri altyapı olanaklarıyla çalışabilmeyi, teknolojideki gelişmeleri izleyerek hizmetlerimizin verimliliğini artırmayı ve kendini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uygulamalar

*   Atasam Hastanesi Bölgemizde ve Ülkemizde sağlık hizmetlerinin gelişimini izlemeyi; uluslararası kabul görmüş standartlarla, yöntem ve uygulamaları Bölgemize getirmeyi, tıbbın gelişimine katkıda bulunabilmeyi, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Diğer Samsun Merkez Hastaneleri