Gen Mer Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi

İstanbul / Kadıköy

Telefon:(0533) 774 88 86
Fax:(0216) 345 12 40
Adres:Bağdat Caddesi No: 26/6 Kızıltoprak
Website:www.genmer.com.tr

Harita

Gen Mer, tüm çağdaş olanakları insan genetiği ve üremesi ile ilgili kalıtsal hastalıkların tanısına, bunlardan korunmaya ve varsa tedavisine yönelik olarak kullanmak amacıyla 1999 yılında kurulmuştur.

Doğum öncesi (Prenatal), doğum sonrası (Postnatal) genetik tanı testlerinin ve kanser predispozisyonunun belirlenmesi, tanısı ve tedavisinin yönlendirilmesi (Genomik Hastalık Takibi) ile ilgili testlerin uygulanması ve genetik danışma hizmetlerinin verilmesi amacıyla:

En ileri teknolojiyi uygulayan ve başvuru sahibine en güvenilir sonucu, en hızlı ve en ekonomik olarak vermeyi amaçlayan bir Laboratuar,

Her biri kendi alanında uzman teknik ve idari personelden oluşan bir Takım,

Dünyada gelişen teknolojiyi yakından izleyebilmek için kendi ülkesinde bilimsel açıdan söz sahibi kişi ve kurumlarla teknoloji transferinden, stratejik ortaklığa kadar değişen bir Uluslararası İşbirliği Ağı oluşturulmuştur.

Diğer Kadıköy Hastaneleri