Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara / Keçiören

Telefon:0(312) 304 20 00
Fax:0(312) 304 27 00
Adres:Emrah Mahallesi, Gen. Dr. Tevfik Sağlam Cd No:11
Website:www.gata.edu.tr

Harita

Komutanlığın Görev ve Sorumlulukları

  • Komutanlığın genel görevleri olarak; Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu askeri tabip, yüksek hemşire ve sağlık astsubayı yetiştirmek,
  • Tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim ve sağlık sınıfı diğer personelin uzmanlık, lisansüstü ve doktora eğitim ve öğretimini yapmak,
  • Askeri ve genel tababet alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak,
  • Sağlığı ilgilendiren her türlü konularda danışmanlık ve hakem vazifelerini görmek olarak özetlenebilir.

Diğer Keçiören Hastaneleri