Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ankara / Altındağ

Telefon:0(312) 306 50 00
Fax:0(312) 312 49 31
Adres:: Hacettepe Mh, Talatpaşa Blv, 06230 Samanpazarı
Website:www.ztb.gov.tr

Harita

Doğumevi'nin gelişimi Türkiye Cumhuriyetinin gelişimi ile paralellik göstererek 1929 yılında 10 yatak kapasiteli başka bir binaya taşındı. Yıllar geçtikçe her alanda olduğu gibi sağlık alanında da ihtiyaçlar artıyor, ülke gelişimine paralel olarak doğumevi de gelişiyor, ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyordu. 1934 yılında doğumevi bir kez daha bina değiştirdi. 1949 yılına gelindiğinde bugünkü başarısına temel oluşturacak binasına geçti. 03 Mart 1949'da açılışı yapılan hastanenin Başhekimi İstanbul'un tanınmış kadın doğum uzmanlarından 1925 yılından itibaren görevini sürdüren Dr. Zekai Tahir Burak’ tı. Bu yeni bina dönemin şartları içinde Türkiye'de bulunmayan pek çok örnek tesise sahip, 300 yataklı modern bir hastaneydi. Bu yıldan itibaren Eğitim Hastanesi vasfını kazandı.

Geçen yıllar doğumevinin hep daha ileriye gidişine tanık oldu. Gelişim 1963 yılında göreve gelen Dr. Ziya Durmuş, takip eden yıllarda göreve gelen, Dr. Tuncay Alabeyoğlu, Dr. Oya Gökmen, Dr. Tuncay Küçükozan Başhekimliğinde sürmüştür. Halen Başhekim olan Dr. Leyla Mollamahmutoğlu ile başlayan dönemde, Sağlık Bakanlığının reform diyebileceğimiz Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında bu gelişim daha da ivme kazanmıştır.

Diğer Altındağ Hastaneleri