Özel Diabet Hastanesi

İstanbul / Kadıköy

Telefon:0(216) 339 57 57
Fax:0(212) 248 55 23
Adres:Acıbadem Mahallesi Sokullu Sokak No:1
Website:www.ozeldiabethastanesi.com.tr

Harita

1973 yılında Diabet ve Diet Vakfı kurularak şeker hastalığı ile savaşta daha etkin ve verimli bir durum yaratmak amacı güdülmüş ve bu vakıf 1998’de yeniden teşkilatlandırılarak “Türk Diabet ve Obezite Vakfı” adıyla kurulmuş ve cemiyetin sağlık kuruluşu Vakfa devredilerek “Özel Diabet Hastanesi” şeklinde 6 yıldır sizlere hizmet vermektedir.

Kuruluşumuz, 1955 yılında Prof. Dr. M. Ş. Yener, hakim Hicabi Fıratlı ve yazar Asude Zeybekoğlu tarafından kurulmuş, Prof. Dr. Celal Öker, Doç. Dr. Ali İpbüker, Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık ve arkadaşları tarafından günümüze ve bugünkü duruma ulaştırılmıştır. Kuruluşunun ilk 10 yılını şeker hastalığının ülkemizde tanıtımı, prevansiyonu ve tedavisi çalışmalarına yoğunlaştırmış, bu arada hastalığın yaygınlığını tespit edebilmek için toplumun bilinçlendirilmesi ve diabet taramaları yapılmasının gereğini ülke sathına duyurma hazırlıkları yapmıştır.

Avrupa ve Dünya diabet örgütleri ile işbirliği içine girerek 1959 yılında IDF (International Diabetes Federation - Dünya Diabet Federasyonu) 21. üyesi olmuş, ve bu kongrelere Türkiye’yi temsilen katılmaya başlamıştır.

Ülkemizde ilk olarak ayaktan tedavi merkezi olarak M. Ş. Yener diabet merkezini Harbiye Meyve sokakta 1961 de açarak bugünkü modern araştırma ve yataklı kurum olan Özel Diabet hastanesin temelini atmıştır. Böylelikle şeker hastalığının ayaktan tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu duyurarak ülkemizde bugün sayıları çoğalmış olan merkezlerin öncüsü olmuştur.

1962 yılında uygulamalı eğitim programları kapsamında, halk ve hastaların diabet konusundaki eğitimleri için etkileşimli Cumartesi toplantıları yapılarak, kan şekeri ve idrar da şeker tayinleri ile o tarihlerde sayıları az olan insülin kullanan hastalara İNSÜLİN uygulamalarını başlatmıştır. Aynı yıl Diabet Yaz Kampları uygulaması Adapazarı’nın Karasu ilçesinde başlatılmış ve bu yıl 38. yaz kampımız Kuşadası Kuştur tatil köyünde yapılarak 40 yıllık devamlılık sağlanmıştır.

Halk sağlığı hizmetleri yanında ülkemizde ilk olarak diabet eğitim kursları ve kongreler yine cemiyetimiz tarafından 1962 yılında başlatılmıştır. Pfizer ilaç fabrikasının konferans salonunda yapılan ilk diabet kursu aralıksız devam ederek bu yıl 40. sı Antalya’da yapılarak Türkiye’nin en büyük Ulusal ve Uluslararası katılımlı kongresi olma özelliğini kazanmıştır. Dünyada Amerika dışında çok az ülkenin diabet cemiyetleri bu gibi bir başarıya ulaşabilmişlerdir.

TDC’nin (Türk Diabet Cemiyeti) diğer önemli bir aktivitesi ve başarısı 1993 yılında İstanbul’da TDC ev sahipliği ve Prof. Nazif Bağrıaçık’ın başkanlığında gerçekleşen 29.Avrupa Diabet Kongresi (EASD) olmuştur. Bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika’dan 6000 (altı bin) katılımcıyla gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılışı yapılan bu kongre o güne kadar Avrupa’da ve ülkemizde yapılan en büyük diabet kongresi özelliğini kazanmıştır.

1963 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “Kamu Yararına Çalışan“ dernekler statüsü kazanan TDC süratle örgütlenmeye başlayarak Karasu ve İzmir şubelerinin kuruluşundan sonra 2003 yılına kadar 18 şubesinin kuruluşunu tamamlamıştır.

1973 yılı derneğimiz bakımından yeni bir değişim yılı olmuştur. Diabet ve Diet Vakfı kurularak şeker hastalığı ile savaşta daha etkin ve verimli bir durum yaratmak amacı güdülmüş ve bu vakıf 1998’de yeniden teşkilatlandırılarak “Türk Diabet ve Obezite Vakfı” adıyla kurulmuş ve cemiyetin sağlık kuruluşu Vakfa devredilerek “Özel Diabet Hastanesi” şeklinde 6 yıldır sizlere hizmet vermektedir.

Diğer Kadıköy Hastaneleri