Anakalp Kalp Hastanesi

Kayseri / Kayseri Merkez

Telefon:0(352) 221 18 00
Fax:0(352) 221 22 88
Adres:Gevher Nesibe Mah. Salih Avgunpaşa Cad. No:31 Kocasinan
Website:www.anakalp.com.tr
 

Kalp hastalıkları günümüzde ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Konunun güncel önemi nedeniyle dünyada sadece kalp hastalıkları için branş hastaneleri açılmaktadır.
2007 Yılında kurulan Anakalp Kalp Hastanesi’de Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi klinikleriyle kalp hastalıklarına odaklanmış bir dal hastanesidir. Tüm çalışan doktorlarımız hastanemizin açılışında üstün çaba ve gayretleri olan kurucu ortaklarımızdır.
Hastanemizi bir branş hastanesi olarak planlama sebebine gelince, istedik ki doktorundan, hemşiresine, yardımcı personelinden, aşçısına tüm çalışanları bir konuya odaklansın, mesleki tecrübe ve kazanımlarını bir konuya göre şekillendirsinler ve yine istedik ki kangren olan enfekte bir bacağın ampute edildiği ortopedi, pnomonili bir çocuğun tedavi edildiği çocuk sağlığı veya enfeksiyon hastalıklarının tedavi edildiği kliniklerle enfeksiyonların büyük oranda ölüme sebep olduğu kalp cerrahisi ve invaziv kardiyoloji aynı çatı altında olmasın. Dünyada sağlık hizmetleri bu nedenlerle artık branş hastanelerinde verilmekte bizde bu görüş ve eğilime katılmaktayız.
Anakalp Kalp Hastanesi 2007 yılından itibaren hizmet vermektedir. İç Anadolu’nun Branş Hastanesi olarak tek kalp hastanesi olan Anakalp Kalp Hastanesi Kayseri ve civar illere hizmet vermeye devam ediyor. İleri teknoloji ürünü modern cihaz donanımı ve on senedir bölgede hizmet veren tecrübeli uzman hekim kadrosuyla kalp cerrahisi kliniğimiz binlerce açık kalp ameliyatı, kardiyoloji kliniğimiz onbinlerce koroner anjiyografi, balon, stent uygulamaları ve poliklinik çalışmalarıyla halkımızın güven ve teveccühünü kazandı.
En büyük hedefimiz hastalarımızın daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürebilmelerine katkıda bulunmak, dua ve teşekkürlerini kazanmaktır. Anakalp Kalp Hastanesi olarak kalbiniz güvenilir ellerde diyor bundan sonraki hizmet yıllarımızda da güveninize ve teveccühünüze layık olmaya çalışacağımızı belirtmek istiyoruz.


 

Diğer Kayseri Merkez Hastaneleri