Gereksinim

Bireyde amaca yönelik bir davranışı harekete geçirerek bir gerekliliği doyurmayı sağlayan itici güç ya da dürtü.

Sağlık Terimlerinde Ara