Zoonoz

Hayvanlarda görülen ve insana bulaşabilen hastalık.

Sağlık Terimlerinde Ara