Yaralanmalar

Deri ve derialtı dokularının hasarına yara denilmektedir. Yaralanmalarda genellikle ağrı ve fonksiyon kaybı vardır. Yarayı açık ve kapalı olmak üzere iki başlık altında inceleyebiliriz.

Açık yaralar keskin veya sivri uçlu cisimlerle meydana gelir. Derinin bütünlüğü bozulmuştur. Her türlü açık yara enfeksiyon için açık bir kapı demektir.O nedenle yaraya hemen müdahale edilmelidir.Kapalı yaralar ise genellikle künt cisimlerle meydana gelir.

Yaralanmalar ile ilgili sağlık konuları

Yaralanmalar ile ilgili videolar

Sağlık Terimlerinde Ara